om bo fn17

Vi er en rådgivningsvirksomhed, der hjælper Jer med at skabe bæredygtige og agile organisationer.

Vores # er symbolet på, at vi koordinerer os tæt med kunderne og viden i Partnerskaber for handling – FN’s 17. Verdensmål.

Ikke i en stiv juridisk formel konstruktion. Men i en skabende forretningsmodel, hvor vi er sammen på dynamiske handlinger med kunden og de nødvendige interessenter.

#BO FN17

Partnerskabere der bevæger din virksomhed ind i fremtiden!

# BO FN17 er født på baggrund af nogle stærke erfaringer & viden om, at der er et påtrængende behov for nye veje i organisationsudvikling for forretningsmæssigt at udnytte kravet om bæredygtighed optimalt. Bæredygtighed – brugt målrettet – kan betale sig både på bundlinjen og toplinjen.

 

LÆS MERE

3

#Bæredygtige organisationsstrategier

Organisationsudvikling & løbende kompetenceudvikling er to sider af samme mønt. En kompetenceudvikling, som også er bæredygtig – målrettet forandringer og ikke bundet af traditioner for indlæring fx i uddannelsesmæssige traditioner i form af seminarer, kurser eller uddannelsesforløb. Kompetenceudvikling som udvikling i en personlig & organisatorisk forandring & udvikling.

Vi stiller ganske enkelt spørgsmålene: Hvordan kan vi kompetenceudvikle vores medarbejdere, finde innovative løsninger på at samarbejde i partnerskaber, så vi er klar til en fremtid der kommer til at stå i bæredygtighedens tegn

Vi har udviklet en model for integrerede acceleratorer i kompetenceudviklingen & organisationsudviklingen af såvel ledere som medarbejdere for at ORGANISATIONEN og virksomhedens ORGANISERINGER forbliver dynamisk og kan følge med i omstillingskravene.

Vi vil udfordre for at skabe endnu bedre resultater. Og vi kan garantere det!

Bæredygtighed som forretningsmæssig gevinst. Ikke lige til, men lige for!

LÆS MERE

3

Verdensmål 17

Når vi handler i en hver form for fællesskab, så skal de øvrige Verdensmål nok blive opfyldt på sigt!

Verdensmål 17 – delmål 17

17.17 Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

partnerskaber for handling

Fremtidens organisationer står på et fundament af partnerskaber for handling. Dette være sig internt som eksternt, lokalt og nationalt & nationalt som globalt.  Kort sagt – GLOKALT!

For at vi kan lykkes med nutidens og fremtidens udfordringer, bliver vi nødt til at tænke organisationer og samarbejde på en anden og mere agil måde – Vi peger på at partnerskaber for handling er en del af svaret. 

Vi anser det også som paraplyen for FN´s 17 verdensmål, hvor netop partnerskaber bliver nøglen til at lykkes med de resterende 16. Men også nøglen til, for virksomheder, at gøre de 17 verdensmål til virksomhedens hverdagsmål, der bevæger Jer fra tanke til handling!

LÆS MERE

3

#Fremtidens forretningsmodel

Inspireret af cirkulær økonomi har vi opstillet en forretningsmodel, som sætter den kritiske finger på alle facetter af organisationens forbrug uanset om den er offentlig, privat eller er en forening.

Forbrug skal gentænkes for at frigive resurser og designe nye løsninger, som skal eksekveres i reelle handlinger, som så på ny skal gentænkes. Uanset om man sætter det strategiske blik på det interne forbrug så skal blikket samtidig rettes eksternt og omvendt – uendelighedstegnets dynamik.

Det kalder vi Partnerskaber for handling efter FN’s Verdensmål nummer 17. Vel nok det væsentligste Verdensmål, hvis de øvrige Verdensmål skal opfyldes for en bæredygtig udvikling. Partnerskaber for handling har et iboende agilt afsæt og gælder både den samlede og dele af en organisation. Agilitet betyder jo netop tilpasning og viljen til løbende forandringer, som fremmer selvstyring og fleksibilitet.

#Partnerskaber for handling

1. #Partnerskaber for handling er en organiseringsform, hvor formålet er at skabe øget strategisk deltagelse mellem en eller flere parter for at forøge kvalitet og forbedre resultaterne samt målrette forbruget – organiseringer i organisationer.

2. #Partnerskaber for handling som led i bæredygtighed kan forbedre konkurrenceevnen og opgaveløsningerne bl.a. gennem sammenhæng i forbruget mellem kerneopgave  / produkt og det forbrug der medgår til kerneopgave-løsningen / produktionen.

3. #Partnerskaber for handling er organiseringer  eksternt i virksomheder med samarbejdspartnere, interessenter og konkurrenter på tværs af offentlige, private og civilsamfundets virksomheder.

4. #Partnerskaber for handling er organiseringer internt vertikalt og horisontalt mellem afdelinger, teams, projektgrupper, forskellige leder- eller medarbejderniveauer og mellem forskellige funktionsniveauer og fagligheder – de formelle organisatoriske grænser har nemmere ved at brydes.

5. #Partnerskaber for handling skaber øget engagement, motivation og deltagelse i målrettede opgaveløsninger på tværs mellem i interne og eksterne sammenhænge.

6. #Partnerskaber for handling arbejder med afgrænsede opgaver af strategisk betydning og fokuserede mål.

7. #Partnerskaber for handling er sammensat og står på en fundament af ligeværd, forskellighed i kompetencer og commmitment er de væsentligste forudsætninger og krav for deltagelse og succes – intern & ekstern rekruttering bliver et stærkt fokusområde.

8. #Partnerskaber for handling arbejder efter agile principper, dvs.  vilje og evne til forandring, løbende korte deadlines, løbende tjek af resultater og kvalitet – hurtigt værdiskabende.

9. #Partnerskaber for handling anvendes både på drifts-, udviklings- og innovative opgaveløsninger.

10. #Partnerskaber for handling kan anvendes på uddannelse & undervisning, kursusvirksomhed & kompetenceudvikling og daglig læring. Kursus- & uddannelseskontoen bliver reduceret betragtelig.

11. #Partnerskaber for handling udfordrer & udvikler  kommunikationen i virksomhederne.

12. #Partnerskaber for handling styrker ansvarligheden hos de ansatte, og samtidig trivslen, da ledelse i partnerskaber for handling ikke er forbeholdt ledere.

13. #Partnerskaber for handling øger virksomhedens omdømme mærkbart og positivt.

14. #Partnerskaber for handling sætter den ømme finger på forbrug i enhver opgaveløsning, ved at sammenholde forbrug med værdiskabelsen. 

15. #Partnerskaber for handling er det 17. Verdensmål lokalt, som er forudsætningen for at de øvrige 16 Verdensmål nås, også globalt.

16. #Partnerskaber for handling skal konkret kædes sammen med  Verdensmålene: Sundhed & trivsel(3); Kvalitetsuddannelse(4); Ligestilling mellem kønnene(5); Bæredygtig energi(7); Anstændige jobs (8); Industri, innovation & infrastruktur(9); Ansvarligt forbrug & produktion(12) 

17. #Partnerskaber for handling er omdrejningspunktet i Bæredygtige Organisationsstrategier som fremtidens forretningsmodel – allerede i dag!

Hvem er vi

René Dalgas - Partner

Er optaget af at bevæge mennesker fra tanke til handling og derved styrke den individuelle som organisatoriske handlekraft og eksekvering.

René har en baggrund som leder i Forsvaret og er uddannet cand. mag i læring og forandringsprocesser samt certificeret organisationscoach.

 

Flemming Riishøj - Partner

Har en mangeårig baggrund som konsulent fra større danske konsulentvirksomheder, hvor han i rollen som rådgiver har hjulpet små som store private og offentlige virksomheder inden for ledelses- og organisationsudvikling.

Flemming  er uddannet cand. Jur og coach.

#spændende læsning

SENESTE ARTIKLER & NYHEDER

kontakt os og hør nærmere

Partnerskaber 

rené dalgas

Partnerskaber 

Flemming riishøj 

Få blogindlæg, små artikler og podcasts, direkte ned i din mailboks, og få inspiration, viden og værktøjer der kan styrke Jeres organisations samarbejde – internt som ekstern

* Felt påkrævet

Marketing betingelser Accepter at modtage Emails fra bofn17.nu


Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på linket i sidefoden til vores e-mails. For information om vores Cookie- og privatlivspolitik, kan du besøge vores websted.


Vi bruger Mailchimp som vores marketingplatform. Ved at klikke "Accepter betingelser", anerkender du, at dine oplysninger vil blive overført til Mailchimp til behandling.
Lær mere om Mailchimps privatlivspolitik her.