Brænder eller forbruger din organisation unødige resurser i det daglige og vælger kortsigtede løsninger?

Dramatisk er enhver form for overlevelse.  Og mange organisationer brænder unødige mange resurser af hver dag, fordi der vælges løsninger, som ikke er bæredygtige. Løsninger som ikke kun har med CO2 udslip og genanvendelse at gøre. Afbrænding af resurser angår den samlede virksomheds forbrug – eksternt som internt.

Det strategiske blik sløres, når vi står midt i det eller vender det mod de interne forbindelseslinjer til skabelse af værdi for kunde eller borger. 

Hvor kritiske er jeres strategisk blik på udviklingssamtaler eller hvad de benvænses, personalemøder, uddannelse, kurser, team organiseringen, ledermøder, ledelse, kundemøder, møder med borgerne, sagsbehandling, forretningsgange, løsning af kerneopgave osv.

Hvilke blinde pletter gør det strategiske blik til et tunnelsyn?

Inspireret af cirkulær økonomi har vi opstillet en forretningsmodel, som sætter den kritiske finger på alle facetter af din organisations forbrug uanset om den er offentlig, privat eller er en forening.

Det kan illustreres på følgende måde.

Forbrug skal gentænkes for at frigive resurser og designe nye løsninger, som skal eksekveres i reelle handlinger, som så på ny skal gentænkes. Uanset om man sætter det strategiske blik på det interne forbrug så skal blikket samtidig rettes eksternt og omvendt – uendelighedstegnets dynamik.

Det kalder vi Partnerskaber for handling efter FN’s Verdensmål nummer 17. Vel nok det væsentligste Verdensmål, hvis de øvrige Verdensmål skal opfyldes for en bæredygtig udvikling. Partnerskaber for handling har et iboende agilt afsæt og gælder både den samlede og dele af en organisation. Agilitet betyder jo netop tilpasning og viljen til løbende forandringer, som fremmer selvstyring og fleksibilitet. 

Bæredygtighed er en dobbelt strategi for organisationer, og under nye strategiske former for organiseringer fx under et hashtag# både internt & eksternt, som kan betale sig og skaber større opbakning blandt de ansatte og kunderne / borgerne.

Deltagelse i opfyldelse af FN 17 forskellige verdensmål fx gennem cirkulær økonomi er det ene – det globale perspektiv. At arbejde strategisk internt og lokalt med bæredygtige løsninger er den anden strategi – det lokale perspektiv. partnerskaber for handling” er det fælles strategiske afsæt for bæredygtighed. Den langsigtede overlevelse for den enkelte virksomhed, uanset om den er privat, offentlig eller er en forening.

Vi er en virksomhed under et # der arbejder med bæredygtige løsninger i et samlet perspektiv. Det er vi kun i stand til fordi såvel præmisserne som handlinger understøtter kundens egne Partnerskaber for handling.  

 

Flemming Riishøj & René Dalgas Andersen

Partnerskabere