Organisatoriske strategier for udvikling og forandringer i lyset af FN’s Verdensmål og de klimaudfordringer, IT-transformationer, radikale tilpasninger og de velkendte genbrugte svar i ledelses- teorien, managementlitteraturen og erfaringer fra vores mange år som undervisere på lederuddannelser.

Vi må gøre noget nyt, hvis vi skal klare omstillinger, tilpasninger og udfordringer i det næste år ti, eller snarere de få kommende år.

Fokus på de organisatoriske strategier stiller skarpt på, at det er organisationer, som må ændre sig i pagt med de ansatte.

Om medlemmerne i organisationen hedder det ene eller andet, eller hvem der er borgere og kunder er udfordringen. Kommunikationen om at ville møde fremtiden, så vi overlever, er et spørgsmål om handlinger og ikke ord – at ville skabe viden sammen om handlinger.

I #BO FN17 har vi valgt at strategier for virksomheder skal hænges op på “ #partnerskaber for handling”, for formelle og uformelle organisatoriske grænser for vækst skal overvindes. En virksomhed og dermed en organisation, skal samle mennesker til at kunne omsætte ved at handle mod både del- og fællesmål. Men i handling og ikke overskrifter – Sammen med!

Når mennesker samles i at ville præstere, er følelserne i spil. Det er vi meget opmærksom på i partnerskaber for handling, i team, på tværs af team, i afdelinger eller på tværs, i koncernens ledelse, ja overalt osv.

Følelser og fornuft i samklang er partnerskaber for handlingers organisatoriske drivkraft.

Vi bryder med smukke ord, velmente visioner, mission og værdier og koncepter. Vi retter vort fokus mod at handle! At få virksomhedens ansatte til at handle. Det gælder både ledere & medarbejdere.

Partnerskab for handling er en organiseringsform som overskrider holdninger og fører til strategiske handlinger i praksis i den lille, den større og samlede organisering i virksomheden. (se mere her)

______________________

Flemming Riishøj & René Dalgas Andersen

Partnerskabere

#BO FN17 – Partnerskab for handling